21 Tháng Một, 2022

Tìm hiểu về ứng dụng IOT để sử dụng hiệu quả nguồn nước trong nông nghiệp

Nước là nguồn tài nguyên rất quan trọng trong nông nghiệp. Tuy nhiên việc sử dụng nước như thế nào cho có hiệu quả thì không phải ai cũng làm được. Từ trước đến nay việc sử dụng nước đa phần đến từ kinh nghiệm của người nông dân, những con người đã gắn bó […]

Read more