1 Tháng Năm, 2021

Chương trình cộng tác viên tổng đài ảo với mức hoa hồng từ 15% đến 50% đồng thời hưởng hoa hồng mãi mãi.

Tổng đài ảo là gì ?Tổng đài ảo hay còn gọi bằng những cái tên như Hosted PBX, Cloud PBX, Vitural PBX là một hệ thống điện thoại doanh nghiệp được lưu trữ hoàn toàn trên các máy chủ trong các trung tâm dữ liệu và được cung cấp qua internet. Tổng đài ảo có thể cung cấp nhiều tính […]

Read more