25 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ SỈ cho Tổng đài Call Center ZYCOO CooCenter S30 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài Call Center ZYCOO CooCenter S30 – Tổng đài Call Center cấu hình hệ thống. – Hỗ trợ 60 Agents. – Hỗ trợ tối đa 120 User. – Hỗ trợ 30 cuộc gọi đống thời. Các chức năng chính: – Popup thông tin cuộc gọi (ghi chú tick note cuộc gọi). – Click – to – […]

Read more
25 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ SỈ cho Tổng đài Call Center ZYCOO CooCenter-S10+ – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài Call Center ZYCOO CooCenter-S10+ – Tổng đài Call Center có cấu hình hệ thống. – Hỗ trợ 20 Agents. – Hỗ trợ tối đa 40 User. – Hỗ trợ 10 cuộc gọi đồng thời. Các chức năng chính – Popup thông tin cuộc gọi (ghi chú tick note cuộc gọi). – Click – to – […]

Read more
25 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ SỈ cho Bộ mở rộng hỗ trợ 16 cổng FXS ZYCOO CooVox-EX16S – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Bộ mở rộng hỗ trợ 16 cổng FXS ZYCOO CooVox-EX16S – Bộ mở rộng Zycoo EX16S hỗ trợ 16 cổng FXS. – CooVox EX16S is a FXS port expansion box especially designed for ZYCOO CooVox series IPPBX system. Each box provides 16 FXS channels for connecting analog phones and fax machines to your CooVox IPPBX […]

Read more
25 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ SỈ cho Module 2 khe GSM hỗ trợ tổng đài U50, U80, U100 ZYCOO 2GSM – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Module 2 khe GSM hỗ trợ tổng đài U50, U80, U100 ZYCOO 2GSM – Module 2 khe GSM hỗ trợ tổng đài điện thoại U50, U80, U100. – The 2GSM Module consists of 2 GMS for use in the U50 and U100 models of CooVox as well as the Zycoo Asterisk P Appliances. It allows the use […]

Read more
25 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ SỈ cho Module 4 FXO hỗ trợ 4 đường analog PSTN ZYCOO CooVox-4FXO – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Module 4 FXO hỗ trợ 4 đường analog PSTN ZYCOO CooVox-4FXO – Module 4 FXO hỗ trợ 4 đường analog PSTN. – The 4FXO module applies to CooVox-U50/U100V1, U80, U50/ U100V2 IP Phone System. – It has 4RJ11 ports for PSTN line connection. Each port has one LED (Light-Emitting Diodes). FXO (Foreign Exchange Office) – […]

Read more
25 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ SỈ cho Module 2FXS hỗ trợ hai đường analog ZYCOO CooVox-2FXS – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Module 2FXS hỗ trợ hai đường analog ZYCOO CooVox-2FXS – Module 2FXS hỗ trợ hai đường analog. – Module CooVox-2FXS dùng cho tổng đài điện thoại IP CooVox-U20 đế kết nối giao tiếp 02 cổng RJ11 với thuê bao tương tự đầu cuối như máy điện thoại, máy fax.  – Mỗi cổng tương ứng 1 đèn LED […]

Read more
25 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ SỈ cho Module 2FXO hỗ trợ hai đường analog ZYCOO CooVox-2FXO – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Module 2FXO hỗ trợ hai đường analog ZYCOO CooVox-2FXO – Module 2FXO hỗ trợ hai đường analog PSTN. – Module CooVox-2FXO dùng cho tổng đài IP CooVox-U50/U80/U100 để kết nối 04 cổng RJ11 với đường dây PSTN của nhà mạng viên thông.  – Mỗi cổng có tương ứng 1 đèn LED (Light-Emitting Diode) được gắn […]

Read more
25 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ SỈ cho Tổng đài IP ZYCOO CooVox-C4000 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP ZYCOO CooVox-C4000 – Tổng đài IP CooVox-C4000 lý tưởng cho các doanh nghiệp lớn, đem lại hiệu quả cao về chi phí cho doanh nghiệp lớn có nhu cầu liên lạc nhiều. – Đây là một hệ thống IP PBX đầy đủ tính năng với dung lượng hệ thống cao đáp ứng nhu cầu […]

Read more
25 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ SỈ cho Tổng đài IP ZYCOO CooVox-C2000 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Tổng đài IP ZYCOO CooVox-C2000 – Tổng đài IP CooVox-C2000 lý tưởng cho các doanh nghiệp lớn, đem lại hiệu quả cao về chi phí cho doanh nghiệp lớn có nhu cầu liên lạc nhiều. – Đây là một hệ thống IP PBX đầy đủ tính năng với dung lượng hệ thống cao đáp ứng nhu cầu […]

Read more
25 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ SỈ cho Tổng đài IP ZYCOO CooVox-C1000 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Tổng đài IP ZYCOO CooVox-C1000 – Tổng đài IP CooVox-C1000 lý tưởng cho các doanh nghiệp lớn, đem lại hiệu quả cao về chi phí cho doanh nghiệp lớn có nhu cầu liên lạc nhiều. – Đây là một hệ thống IP PBX đầy đủ tính năng với dung lượng hệ thống cao đáp ứng nhu cầu […]

Read more