8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP OPENVOX UC500 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP OpenVox UC500-A08EM2 là sản phẩm đáp ứng tốt với quy mô doanh nghiệp có số nhân viên tới 800 người dùng điện thoại IP với 300 cuộc gọi đồng thời (với chuẩn nén G.711), và 8 đường trung kế bưu điện PSTN/800 SIPtrunks nối tới nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP OPENVOX UC300 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP OpenVox UC300 là sản phẩm đáp ứng tốt với quy mô doanh nghiệp có số nhân viên tới 800 người dùng điện thoại IP với 300 cuộc gọi đồng thời (với chuẩn nén G.711), và 4 đường trung kế bưu điện PSTN/800 SIPtrunks nối tới nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP NEWROCK OM80E – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP Newrock OM80E là dòng tổng đài “lai” dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, có khả năng cung cấp giải pháp kết nối cả công nghệ analog truyền thống và VoIP cho doanh nghiệp. Tổng đài IP Newrock OM80E có thể cung cấp 168 người dùng điện thoại IP Phone và 48 […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP NEWROCK OM500G – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP Newrock OM500G là dòng tổng đài thuần VoIP được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn, có quy mô nhân viên lên tới 1000 người dùng điện thoại IP và 1000 SIPtrunks để kết nối tới nhà cung cấp dịch vụ VoIP. Tổng đài IP Newrock OM500G được thiết […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP NEWROCK OM20G/OM50G – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP NewRock OM20G/OM50G là các dòng tổng đài mini được thiết kế bởi hãng NewRock, cung cấp dung lượng sử dụng cho 30 người dùng (Newrock OM20G)/hoặc 50 người dùng (Newrock OM50G). Các tổng đài NewRock OM20G/OM50G được tích hợp các tính năng tiên tiến NeeHau Softcontrol như một tính năng của trung […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP MINI CALL CENTER: ZYCOO COOCENTER S30+ – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP Mini Call Center: Zycoo CooCenter S30+ được thiết kế cho các doanh nghiệp cần xây dựng một trung tâm tư vấn bán hàng/trung tâm chăm sóc khách hàng cỡ nhỏ với số lượng tối đa 60 agents, 120 điện thoại IP Phone/30 cuộc gọi đồng thời. Tổng đài IP CooCenter S30+ được […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP MINI CALL CENTER: ZYCOO COOCENTER S10+ – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP Mini Call Center: Zycoo CooCenter S10+ được thiết kế cho các doanh nghiệp cần xây dựng một trung tâm tư vấn bán hàng/trung tâm chăm sóc khách hàng cỡ nhỏ với số lượng tối đa 20 agents, 40 điện thoại IP Phone/10 cuộc gọi đồng thời. Tổng đài IP CooCenter S10+ được […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM6308 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Tổng đài IP Grandstream UCM6308 cho phép các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp cộng tác và giao tiếp thống nhất mạnh mẽ và có thể mở rộng. Đây là dòng tổng đài VoIP cung cấp một nền tảng hợp nhất tất cả các giao tiếp kinh doanh trên một mạng tập trung, bao […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM6304 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Tổng đài IP Grandstream UCM6304 cho phép các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp cộng tác và giao tiếp thống nhất mạnh mẽ và có thể mở rộng. Đây là dòng tổng đài VoIP cung cấp một nền tảng hợp nhất tất cả các giao tiếp kinh doanh trên một mạng tập trung, bao […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM6302 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Tổng đài IP Grandstream UCM6302 cho phép các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp cộng tác và giao tiếp thống nhất mạnh mẽ và có thể mở rộng. Đây là dòng tổng đài VoIP cung cấp một nền tảng hợp nhất tất cả các giao tiếp kinh doanh trên một mạng tập trung, bao […]

Read more