23 Tháng Một, 2021 Bất động sản: Thước đo thành tựu của một đời người?

Bất động sản: Thước đo thành tựu của một đời người?

Người giàu gom đất, tậu nhà, càng nhiều càng chứng minh được độ giàu có; người nghèo cũng cố gắng vay mượn để có ngôi nhà của riêng mình… Bất động sản dường như trở thành một đích đến, một thước đo thành tựu của cả đời người. Ai cũng muốn sở hữu một ngôi […]

Read more